פתרון שאלון 382 | סמל קודם 803

פתרון מלא של שאלוני בגרות במתמטיקה 803 בשיעורטונים


803 , חורף תשע"ד  - 2014
- פתרון שאלה מס' 1: מלא
- פתרון שאלה מס' 2: חלק א', חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 3: חלק א', חלק ב', חלק ג'
- פתרון שאלה מס' 4: חלק א', חלק ב', חלק ג'
- פתרון שאלה מס' 5: חלק א', חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 6: חלק א', חלק ב'803 , קיץ תשע"ג  - 2013  , מועד ב'
לצפייה בפלייליסט
- פתרון שאלה מס' 1: מלא
- פתרון שאלה מס' 2: חלק א'חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 3: מלא
- פתרון שאלה מס' 4: חלק א'חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 5: מלא
- פתרון שאלה מס' 6: מלא


803 , חורף תשע"ג  - 2013 
- פתרון שאלה מס' 1: חלק א', חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 2: חלק א', חלק ב', חלק ג'
- פתרון שאלה מס' 3: חלק א', חלק ב', חלק ג' (גיאוגברה)
- פתרון שאלה מס' 4: חלק א', חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 5: חלק א', חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 6: מלא803 , קיץ תשע"ב  - 2012 , מועד ב'
- פתרון שאלה מס' 1: פתרון מלא
- פתרון שאלה מס' 2: פתרון מלא
- פתרון שאלה מס' 3: פתרון מלא
- פתרון שאלה מס' 4: פתרון מלא
- פתרון שאלה מס' 5: פתרון מלא
- פתרון שאלה מס' 6: פתרון מלא

803 , קיץ תשע"ב  - 2012 
- פתרון שאלה מס' 1: מלא
- פתרון שאלה מס' 2: מלא
- פתרון שאלה מס' 3: מלא
- פתרון שאלה מס' 4: מלא
- פתרון שאלה מס' 5: חלק א'חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 6: מלא

803 , חורף תשע"ב  - 2012 
- פתרון שאלה מס' 1: מלא
- פתרון שאלה מס' 2: מלא
- פתרון שאלה מס' 3: מלא
- פתרון שאלה מס' 4: מלא
- פתרון שאלה מס' 5: מלא
- פתרון שאלה מס' 6: מלא803 , קיץ תשע"א  - 2011,מועד ב'
- פתרון שאלה מס' 1: מלא
- פתרון שאלה מס' 2: מלא
- פתרון שאלה מס' 3: מלא
- פתרון שאלה מס' 4: מלא
- פתרון שאלה מס' 5: חלק א', חלק ב'
- פתרון שאלה מס' 6: חלק א'חלק ב'

803 , קיץ תשע"א  - 2011
- פתרון שאלה מס' 1: מלא
- פתרון שאלה מס' 2: מלא
- פתרון שאלה מס' 3: מלא
- פתרון שאלה מס' 4: מלא
- פתרון שאלה מס' 5: מלא
- פתרון שאלה מס' 6: מלא

803 , חורף תשע"א  - 2011
- פתרון שאלה מס' 1: חלק א'חלק ב'חלק ג'חלק ד'חלק ה'
- פתרון שאלה מס' 2: חלק א'חלק ב'חלק ג',
- פתרון שאלה מס' 3: פתרון מלא
- פתרון שאלה מס' 4: 
- פתרון שאלה מס' 5: חלק א'חלק ב',
- פתרון שאלה מס' 6:803 , קיץ תשס"ט  - 2009, מועד ב'
- פתרון שאלה מס' 1: 
- פתרון שאלה מס' 2: פתרון מלא
- פתרון שאלה מס' 3: 
- פתרון שאלה מס' 4: 
- פתרון שאלה מס' 5: 
- פתרון שאלה מס' 6:


תת-דפים (42): הצגת הכל