בגרות במתמטיקה - שאלון 803
חורף תשע"א - 2013

שאלה מס' 5  - חלק ב'
הנושא: חשבון אינטגרלי | חישוב שטחים מפוצלים של פולינוםלקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !