בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | מועד א' 

שאלה מס' 1
הנושא: בעית קנייה באחוזיםלקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !