בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | מועד א' 

שאלה מס' 4
הנושא: חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקציה ראציונליתלקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !