בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | קיץ - מועד א' 

שאלה מס' 5  - חלק א'
הנושא: חשבון אינטגרלילקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !