בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | קיץ - מועד ב' 

שאלה מס' 6
הנושא: בעית ערך קיצון (פונקצית שורש)לקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !