בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | מועד ב' 

שאלה מס' 1 
הנושא: בעיה מילולית עם אחוזיםלקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !