בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | מועד ב' 

שאלה מס' 2  - חלק א'
הנושא: גיאומטריה אנליטית (מעגל)לקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !