בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | מועד ב' 

שאלה מס' 4  - חלק ב'
הנושא: חשבון אינטגרלילקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !