בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | מועד ב' 

שאלה מס' 5
הנושא: חשבון דיפרנציאלי - פונקציה רציונאליתלקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !