בגרות במתמטיקה - שאלון 803 | תשע"ג | מועד ב' 

שאלה מס' 6
הנושא:  בעיות מינימום מקסימוםלקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !