בגרות במתמטיקה - שאלון 803
חורף תשע"ד - 2014

שאלה מס' 4  - חלק ג
הנושא: פונקציה אי-רציונלית | חקירה: זיהוי הייצוג הגרפי המתאיםלקטלוג פתרון שאלון בגרות 803  כנסו לקישור הבא !