פתרון שאלון 481 | סמל קודם 804

בגרות תשע"ב , מועד חורף - 2012
- שאלה מס' 1: 
- שאלה מס' 4: חלק א'חלק ב', חלק ג'