פתרון שאלון 581 | סמל קודם 806

בגרות תשע"ג , מועד חורף
- שאלה מס' 1: חלק א', חלק ב'
- שאלה מס' 4: חלק א', חלק ב', חלק ג'

בגרות תשע"ב , קיץ
- שאלה מס' 5: חלק א', חלק ב', חלק ג'