עמוד הבית‏ > ‏כיתות‏ > ‏כיתה י'‏ > ‏

כיתה יוד | 3 יחל | שאלון 182 (סמל קודם 801)


הנושא: בעיות מילוליות


הנושא: גיאומטריה אנליטית

    #תרגול: ישר מקביל לציר y ונק חיתוך בין ישרים                     (מאגר801: תרגיל 27)
    #תרגול: ישרים ושטח משולש                                            (הבעיה לקוחה מבגרות קיץ תשע"א)הנושא: סטטיסטיקה
    # תרגולבעית יחס וחישוב ממוצע (בגרות תשע"ב חורף)