עמוד הבית‏ > ‏כיתות‏ > ‏

שאלון 482 | סמל קודם 805פרק 1 : אלגברה | חזקות ושורשים


פרק 3 : אלגברה | גידול ודעיכה

- תרגיל: דעיכה של חומר רדיואקטיבי, מציאת מקדם דעיכה וזמן | שאלון 805, תשע"ב (מועד ב)
פרק 4 : אלגברה | סדרה חשבונית

- תרגיל: סדרה חשבונית במשחק גולות | שאלון 805, תשע"ג (מועד ב)
- תרגיל: השוואה בין שתי דרכי תשלום | שאלון 805, תשע"ד (מועד קיץ)


פרק 5 : אלגברה | סדרה הנדסית

- תרגיל:


פרק 6 : אלגברה | סדרות כלליות

- תרגיל: 


פרק 7 : חשבון דיפרנציאלי | פונקציות מעריכיות

- תרגיל: פונקציה מעריכית, חקירה וזיהוי גרף הפונקציה | שאלון 805, תשע"ג (מועד ב)
- תרגיל: פונקציה מעריכית (בסיס e), חקירה מלאה של פונקצית מנה - חלק א' | שאלון 805, תשעד (מועד קיץ)פרק 8 : חשבון דיפרנציאלי | פונקציות לוגריתמיות

- תרגיל: מציאת נקודת השקה בהינתן שיפוע משיק, חישוב שטחים (חישוב שטח מורכב) - חלק א' | שאלון 805, תשעד (מועד קיץ) פרק 9 : חשבון דיפרנציאלי | פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות שורשים

- תרגיל: פרק 10 : חשבון דיפרנציאלי | פונקציות טריגונומטריות

- תרגיל: מציאת פרמטר, נקודות חיתוך, חישוב שטחים (אינטגרל מסויים) | שאלון 805, תשעד (מועד קיץ)


- תרגיל: פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע | שאלון 805, תשע"ד (מועד קיץ)


פרק 1 : טריגונומטריה | מעגל היחידה