סרטונים שהוקלטו במסגרת "מערכת שידורים לאומית" של משרד החינוך במרץ 2020


הנושא: מערכת משוואות ממעלה ראשונה

שיעור 1 | חלק א
 "מהי משוואה ממעלה ראשונה עם שני נעלמים? מה משמעות פתרונות של משוואה זו?"שיעור 1 | חלק ב
 "מה המשמעות של פתרון של מערכת משוואות עם שני נעלמים?"שיעור 2 | חלק א
 "כיצד פותרים שתי משוואות ממעלה ראשונה בשיטת ההצבה?"


שיעור 2 | חלק ב
 "דוגמא לפתרון שתי משוואות ממעלה ראשונה בשיטת ההצבה"