סרטונים שהוקלטו במסגרת "מערכת שידורים לאומית" של משרד החינוך במרץ 2020


הנושא: מערכת משוואות ממעלה ראשונה

הנושא: שיעור 1 | חלק א
 "מהי משוואה ממעלה ראשונה עם שני נעלמים? מה משמעות פתרונות של משוואה זו?"
הנושא: שיעור 1 | חלק ב (זמין לצפייה החל מ 29/3 שעה 08:00)
 "מה המשמעות של פתרון של מערכת משוואות עם שני נעלמים?"