פרק 1: חזקות - שיעור מס' 4 - חוקי חזקות מעריכים זהים מכפלת חזקות


Comments