פרק 1: חזקות, שיעור מס' 7 - חזקות עם מעריך אפס ומעריך שלם שלילי


Comments