פתרון בעיה עם מעוין ומקבילית, חישוב יחס שטחים והיקפים - "משבצת" עמ' 227 תר' 22

YouTube Video


Comments