תרגול בעיה בנושא מלבן ומעויין - הבעיה מתוך מבחן מפמר ט' קיץ תשע"א

YouTube Video


Comments