עמוד הבית‏ > ‏כיתות‏ > ‏כיתה ט'‏ > ‏

מגרף לפונקציה וחזרה (חדש)

שיעורטונים המבוססים על קובץ דף העבודה: "מגרף לתכונות וחזרה" באתר הפיקוח על הוראת המתמטיקה. מטרת סדרת שיעורטונים זו היא לחזק את מושגי ותכונות הפונקציה בקרב תלמידי כיתה ט, בטרם המעבר לכיתה יוד.

סדרה זו הופקה במסגרת פרויקט:
"מערכת שידורים לאומית" של משרד החינוך / אפריל - 2020חלק א - נקודות חיתוך עם הצירים ונקודות קיצון של הפונקציה

חלק ב - תחומי עלייה וירידה ותחומי חיוביות ושליליות של פונקציה