עמוד הבית‏ > ‏כיתות‏ > ‏כיתה ט'‏ > ‏

אלגברה /כיתה ט'

שיעורטונים לפי "תוכנית הלימודים החדשה" - - תוכנית הלימודים החדשה שנכנסה לתוקף בשנת תשע"ב על פי הנחיות המפמ"ר למתמטיקה משרד החינוךפרק 1 : חזקות
    # תרגול: פירוק לגורמים ראשוניים - א / עוזרי ע' 41 ת' 87 ב,ט
    # תרגול: פירוק לגורמים ראשוניים - ב / עוזרי ע' 42 ת' 91
    # תרגול: קשרים בין חזקות / עוזרי ע' 47 ת' 95 ג, ז

שורשים ריבועיים (נושא חדש):
- שיעור: מה הוא שורש ריבועי ? - ההגדרה (חלק א)
- שיעור: מה הוא שורש ריבועי ? - ההגדרה (חלק ב)


 פרק 2 : נוסחאות הכפל המקוצר
- שיעור הקדמה: חוק הפילוג - חלק א'
- שיעור מס' 2 /א' - הנוסחה לסכום דו איבר בריבוע -    מחודש 
- שיעור מס' 2 /ב' - המחשה גרפית לפיתוח נוסחאת הסכום
- שיעור מס' 3 /א' - הנוסחה להפרש דו איבר בריבוע -    מחודש 
    # תרגול: בעית חישוב שטחים בשימוש בכפל מקוצר    / עוזרי, עמ' 91 ת' 47


 פרק 3 : פירוק לגורמים
- שיעור מס' 1 - פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף -    מחודש 


 

פרק 4 : הפונקציה הריבועית

רגע לפני שמתחילים עם הפונקציה הריבועית:
- שיעור: מה ההבדל בין קו ישר לקו עקום ?

הזזות והעתקות
- שיעור מס' 1 /א' - הפרבולה, הייצוג הגרפי של הפונקציה הריבועית y=x^2          מחודש 
- שיעור מס' 3 /א' - העתקה אנכית של הפונקציה הריבועית ממשפחת y=ax^2+c  -     מחודש 
- שיעור מס' 3 - העתקה אופקית של הפונקציה הריבועית     -     מחודש 
- שיעור מס' 4 - העתקה אופקית ואנכית של הפונקציה הריבועית    -     מחודש 

הייצוג הקדקודי:
- שיעור מס' 8/א - הפונקציה הריבועית בתצורה הקדקודית - חיוביות ושליליות / חלק א (דוגמא מספרית) -     חדש ! 
- שיעור מס' 8/ב - הפונקציה הריבועית בתצורה הקדקודית - חיוביות ושליליות / חלק ב (המקרה הכללי) -     חדש ! 

הייצוג הסטנדרטי:

הפונקציה הריבועית וייצוגיה האלגברים השונים: -     חדש ! 
- הייצוג הסטנדרטי, מדוע ציר הסימטריה של הפונקציה הריבועית הינו x = -b/2a
- הייצוג הסטנדרטי, שרטוט הפרבולה המתאימה על ידי מעבר לייצוג קדקודי (שתי שיטות)
- ייצוג המכפלה, דיון במשמעות ייצוג זה ויתרונותיו
- ייצוג המכפלה, דוגמא לחקירת (שרטוט) משוואה ריבועית הנתונה בייצוג מכפלהפרק 5 : פתרון משוואות ריבועיות (חדש)

א. נוסחאת השורשים (שימושים)

ב. משוואות ריבועיות עם מכנים (משוואות עם שברים אלגברים)

ג. פתרון משוואה ריבועית (הקשר בין משוואת הישר לפונ' הריבועית)
פרק 6 : אי שוויונים ריבועיים (חדש)פרק 7 : הסתברות (חדש)
- חזרה על כיתה ח' - הסתברות למאורע חד שלבי
- מאורעות בלתי תלויים והצגת תוצאות אפשריות בטבלה (מאורע דו-שלבי)
- הצגת תוצאות אפשריות בדיאגרמת עץ (מאורע דו-שלבי)