לקראת מבחן מסכם כיתות ט' 


פתרון דפי עבודה שבועיים מבחן מסכם ט'
(כיתה ט' הקבצות א' ומצוינות)פתרון דף עבודה שבועי מספר 1
- תרגיל מס' 1: פתרון
- תרגיל מס' 3: פתרון
- תרגיל מס' 5: פתרון
- תרגיל מס' 6: פתרון

פתרון דף עבודה שבועי מספר 2
- תרגיל מס' 1: פתרון
- תרגיל מס' 5: פתרון 

פתרון דף עבודה שבועי מספר 3
- תרגיל מס' 2: חלק א'חלק ב'חלק ג'חלק ד'
- תרגיל מס' 3: פתרון 
- תרגיל מס' 5: פתרון , בדיקת הפתרונות
- תרגיל מס' 7: פתרון

פתרון דף עבודה שבועי מספר 4
- תרגיל מס' 1: פתרון
- תרגיל מס' 2: פתרון
- תרגיל מס' 3: חלק א'חלק ב'חלק ג'חלק ד'
- תרגיל מס' 4: חלק א'חלק ב'חלק ג'חלק ד'
- תרגיל מס' 5: חלק א'חלק ב'
- תרגיל מס' 6: פתרון
- תרגיל מס' 7: פתרון

פתרון דף עבודה שבועי מספר 5
- תרגיל מס' 1: חלק א'חלק ב'חלק ג' (+המחשה)
- תרגיל מס' 2: פתרון
- תרגיל מס' 3: פתרון
- תרגיל מס' 4: חלק א'חלק ב' (+המחשה)
- תרגיל מס' 5: פתרון
- תרגיל מס' 6: פתרון

פתרון דף עבודה שבועי מספר 6
- תרגיל מס' 1: פתרון
- תרגיל מס' 2: פתרון
- תרגיל מס' 3: חלק א'חלק ב'
- תרגיל מס' 4: פתרון
- תרגיל מס' 5: פתרון
- תרגיל מס' 6: חלק א'חלק ב'חלק ג'

פתרון דף עבודה שבועי מספר 7
- תרגיל מס' 1: פתרון
- תרגיל מס' 2: חלק א', חלק ב', חלק ג'חלק ד'
- תרגיל מס' 3: פתרון
- תרגיל מס' 4: חלק א', חלק ב'
- תרגיל מס' 5: חלק א', חלק ב', חלק ג'


פתרון דף עבודה שבועי מספר 8
- תרגיל מס' 1: סעיפים א+ב , סעיף ג
- תרגיל מס' 2: סעיפים א'-ג':  דרך אלגבריתדרך גרפית
                  סעיף ד':  (i) פתרון אלגברי,  (ii) פתרון גרפי (ריבועי),  (iii) פתרון גרפי (משוואת ישר) 
- תרגיל מס' 3: סעיפים א+בסעיף גסעיף ד
- תרגיל מס' 4: פתרון מלא
- תרגיל מס' 6: חלק א'חלק ב'

פתרון דף עבודה שבועי מספר 9
- תרגיל מס' 2: פתרון מלא
- תרגיל מס' 3: פתרון מלא
- תרגיל מס' 4: חלק א' (כתיבת המשוואה), חלק ב' (פתרון המשוואה), חלק ג' (המחשה גרפית של הפתרון)
- תרגיל מס' 5: חלק א', חלק ב', חלק ג' 
- תרגיל מס' 6: חלק א' (סעיף א'), חלק ב' (סעיף ב'), חלק ג' (המחשה גרפית)

פתרון דף עבודה שבועי מספר 10
- תרגיל מס' 1: סעיף א', סעיף ב', סעיף ג'
- תרגיל מס' 2: סעיף א', סעיף ב'
- תרגיל מס' 3: חלק א', חלק ב', חלק ג', חלק ד' (המחשה גרפית)
- תרגיל מס' 4: סעיף א', סעיף ב'
- תרגיל מס' 5: חלק א', חלק ב'
- תרגיל מס' 6: חלק א' (פתרון), חלק ב' (המחשה גרפית)

תשע"ב

פתרון תרגילים מתוך קובץ תרגילי דוגמא מבחן מסכם כיתות ט'
(רמה רגילה)