דפי עבודה שבועיים לתלמידי כיתות ט' - הקבצות א' ומצוינות:

דפי עבודה שפורסמו לכיתות ט' - מקבצי רמה א' ומצטיינים
המכילים שאלות סיכום לנושאים מרכזיים מתכנית הלימודים של חטיבת הביניים:

- דף עבודה מס' 1 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 2 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 3 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 4 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 5 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 6 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 7 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 8 (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 9  (כולל שיעורטוני פתרונות)
- דף עבודה מס' 10 (כולל שיעורטוני פתרונות)


לריכוז כל השיעורטונים הרלוונטיים לתירגול לקראת בחינה מסכמת (מבחן מפמ"ר)