פתרון דף שבועי מס' 1 - שאלה מס' 4 /סעיף א'

מתמטיקה כיתה ט': הקבצות א' ומצוינות / תשע"ג


                                              לפתרון התרגיל הבא>>

לקטלוג שיעורטונים מתמטיים, כיתה ט' הכנה לבחינה המסכמת, כנסו לקישור הבא !

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית –אגף מדעים
הפיקוח על הוראת המתמטיקה