פתרון דף שבועי מס' 4 - שאלה מס' 1

מתמטיקה כיתה ט': הקבצות א' ומצוינות / תשע"ג

                        
                                              לשיעורטון הבא >>

לקטלוג שיעורטונים מתמטיים, כיתה ט' הכנה לבחינה מסכמת, כנסו לקישור הבא !

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית –אגף מדעים
הפיקוח על הוראת המתמטיקה