תרגיל (3): טרפז ומקבילית, מה הוא הנתון החסר שלא מאפשר הוכחת הבעיה?

YouTube Video


Comments