עמוד הבית‏ > ‏כיתות‏ > ‏

כיתה יוד | 4-5 יחל | פירוט לפי נושאים

מתמטיקה 4 ו-5 יחידות לימוד לכיתה י' שאלונים 035804 ו - 035806

אלגברה - טכניקה אלגברית - משוואות ופרוק לגורמים
פירוק לגורמים של טרינום, מקדם a שונה מ-1 (שיטה א' - פירוק לקבוצות) - [ב.ג. ע35/ 68]
פירוק לגורמים של טרינום, מקדם a שונה מ-1 (שיטה ב' - מציאת שורשים) - [ב.ג. ע35/ 75]


אלגברה - משוואות ומערכות עם פרמטרים

    # תרגיל: הביטוי בשורש הוא דו איבר בריבוע - [ב.ג. ע83 /30]
    # תרגיל: חשיבות הבאה לתצורה המסודרת - [ב.ג. ע83 /42]
    # תרגיל: שברים אלגבריים, פתרון מתבטל - [ב.ג. ע83 /45]אלגברה - חקירת משוואות ומערכות ממעלה ראשונה עם פרמטרים


- חקירת מערכת משוואות ממעלה ראשונה - חלק א (פתרון האלגברי - ב.ג. ע'102/ת'32)
    - חקירת מערכת משוואות ממעלה ראשונה - חלק ג (המחשה גרפית של הפתרון)אלגברה - משוואות מיוחדות
    # תרגיל: משוואות דו-ריבועיות, שברים אלגברים - [ב.ג. ע' 108/ 29]
    # תרגיל: משוואות אי רציונאליות, בידוד השורש - [ב.ג. ע'112 / 23]
    # תרגיל: משוואות אי-רציונאליות, העלאה בריבוע כפולה (י.ג. ע'197/ ת'59)


אלגברה - אי שוויונות
    # תרגיל: אי שוויונות כפולים ממעלה ראשונה (ב.ג.: ע'122/ת'40)
    # תרגיל: המחשה גרפית של ההתרגיל הקודם [ב.ג. ע' 125/ 90]
- אי שוויונות ריבועים (ב.ג.:ע'130/ת'12)
    # תרגיל: אי שוויונות ריבועיים, בעיות עם פונקציות - חלק א' [ב.ג. ע' 133/ 96]
    # תרגיל: אי שוויונות ריבועיים, בעיות עם פונקציות - חלק ב' [ב.ג. ע'133/ 96] - המחשה בגיאוגברה
    # תרגיל: לאילו ערכי פרמטר פתרון מערכת משוואות נמצא ברביע שני - חלק ב' [ב.ג. ע' 134 /103] - המחשה בגיאוגברה
    # תרגיל: בעיה הנדסית עם אי שוויונות ריבועים (ב.ג.: ע'135/ת'111)

    # תרגיל: אי שוויונות עם שברים נוספים (ב.ג.: ע'146/ת'108)
    # תרגיל: אי שוויונות עם שברים בפתרון בעיה עם פרמטר (ב.ג.: ע' 145/ת'90) - כולל המחשהאלגברה - חקירה משוואה ריבועית
- התנאים לשתי נקודות חיתוך שונות עם ציר האיקס (005, חורף תשס"ו - 2006)
- התנאים לקבלת נקודת חיתוך אחת עם ציר האיקס (005, חורף תשס"ו - 2006)
- התנאים לכך שהפונקציה כולה מעל לישר (005, חורף תשס"ו - 2006)


הנדסה אנליטית
שיעור: מציאת משוואת ישר (1) בהינתן שיפוע ונקודה
שיעור: מציאת משוואת ישר (2) בהינתן שתי נקודות


חשבון דיפרנציאלי - הנגזרת


חשבון דיפרנציאלי - שימושי הנגזרת (בפונקציות פולינום)

שיעור: הקשר בין שיפוע הפונקציה בנקודה למשיק ולנגזרת בנקודה - חלק א
שיעור: הקשר בין שיפוע הפונקציה בנקודה למשיק ולנגזרת בנקודה - חלק ב
שיעור: הקשר בין שיפוע הפונקציה בנקודה למשיק ולנגזרת בנקודה - חלק ג
שיעור: כיצד מוצאים משוואת משיק לפונקציה בנקודה, כולל המחשה
    # תרגיל: פונקציה עם פרמטרים ונתון משוואת המשיק בנקודה + המחשה (ב.ג.: ע' 691/ת'18)

    # תרגיל: מציאת משיק העובר בנקודה מחוץ לפונקציה + המחשה (משבצת: ע' 577/ת'44)חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקצית פולינום

שיעור: מה החוקיות בחקירת פונקציה אי-זוגית?

שיעור: השלבים לחקירה מלאה של פונקצית פולינום (חקירת פולינום: א' עד ת')


חשבון דיפרנציאלי - פונקציות רציונאליות

מהי הנגזרת של פונקציה רציונאלית?
    # תרגיל: משיק לפונקציה רציונאלית – פונקציה פרמטרית / חלק א

בעיות קיצון:חשבון דיפרנציאלי - פונקצית השורש הריבועי

שיעור: מדוע לאחר העלאה בריבוע של המשוואה נדרש לבדוק הפתרונות?


הנדסת המישור - משולשים
- מפגש תיכונים במשולש - הכללה לכל שלושת התיכונים
    # תרגיל: שימוש בתכונת מפגש תיכונים במשולש - [ב.ג. ע'261 / 25]


הנדסת המישור - מרובעים
    # תרגיל: כיצד ניתן לכלוא מעוין במלבן - כולל המחשה
    # תרגיל: המשלב מקבילית עם ריבועים בצלעותיה - כולל המחשה
    # תרגיל: ק.אמצעים במשולש הוכחת טרפז שוו"ש (משב. ע'565/ת'29)
    # תרגיל: ק.אמצעים בטרפז (ב.ג. ע'260/ת'23)
    # תרגיל: ק. אמצעים בטרפז (806, חורף תשס"ט - 2009)


הנדסת המישור - חישובי שטחים
    # חישוב שטחי משולשים הנוצרים במלבן
    # חישוב שטח מקבילית כשנתון שטח משולש פנימי (ממפמר ט')


פרופורציה, תכונות חוצי הזויות במשולש
- חלוקת קטע ביחס נתון (ריענון)

תרגילים מסכמים בנושא תאלס:
    # תרגיל: הוכחת יחס בין אלכסון לקטע במקבילית (ב.ג. ע'315/ת'17)
    # תרגיל: מציאת פרופורציות בטרפז בעזרת תלס (005, סתיו תשס"ח - 2007, לוחמים)
    # תרגיל: מציאת יחס בין קטעים בטרפז ע"י משפט תאלס / חלק א  (005, קיץ תש"ע - 2010, לוחמים)
    # תרגיל: מציאת יחס בין קטעים בטרפז ע"י משפט תאלס / חלק ב (005, קיץ תש"ע - 2010, לוחמים)

    # תרגיל: התכונה של חוצה זוית פנימית במשולש [ב.ג. ע'323/ 5ג]דמיון משולשים

יחס קטעים מיוחדים במשולשים דומים:
- היחס בין חוצי זויות מתאימות במשולשים דומים

תרגילים מסכמים בנושא דמיון משולשים:
    # תרגיל: דמיון משולשים בטרפז (ב.ג. ע'385/ ת' 3)
    # תרגיל: תרגיל בגרות, דמיון משולשים בטרפז - חלק א (804, חורף תשע"ב - 2012)
    # תרגיל: תרגיל בגרות, דמיון משולשים בטרפז - חלק ב (804, חורף תשע"ב - 2012)
    # תרגיל: תרגיל בגרות, דמיון משולשים בטרפז - חלק ג (804, חורף תשע"ב - 2012)
    # תרגיל: תרגיל בגרות בדמיון משולשים / חלק א (806, חורף תשע"ג - 2013)
    # תרגיל: תרגיל בגרות בדמיון משולשים / חלק ב (806, חורף תשע"ג - 2013)
    # תרגיל: תרגיל בגרות בדמיון משולשים / חלק ג (806, חורף תשע"ג - 2013)
    # תרגיל: תרגיל בגרות תאלס ודמיון משולשים/ חלק א (806, קיץ תשע"ב - 2012)
    # תרגיל: תרגיל בגרות תאלס ודמיון משולשים/ חלק ב (806, קיץ תשע"ב - 2012)
    # תרגיל: תרגיל בגרות תאלס ודמיון משולשים/ חלק ג (806, קיץ תשע"ב - 2012)טריגונומטריה - משולש ישר זווית
    טריגונומטריה - מעגל היחידה