חומר לימוד לבחינה / כיתה י' 5 יח"ל

חומר הלימוד לבחינה מס' 4    / ינואר 2013

 הנושא       עמודים מספר הלימוד תוספות     שיעורטונים רלוונטיים
 גיאומטריה אנליטית  

משוואת ישר כולל אמצע קטע, מרחק בין שתי נקודות, הקבלה וחיתוך, משוואת ישר ע"פ שיפוע ונק, ומשוואת ישר ע"פ שתי נקודות. 
 ע' 39 - 59 דף עבודה, שאלות מהמאגר בנושא חובה לצפות בתרגיל הבא: תרגיל מבגרות 803

שיעורטונים נוספים: גיאומטריה 

- הנדסת המישור (מרובעים שטחים)  
- תלס ופרופורציה 
דמיון משולשים (משפטי דמיון, קטעים מיוחדים במשולש ושטחים)
דמיון משולשים (במצולעים)
 

ע' 276 - 294
ע' 298 - 327
ע' 338 - 373

ע' 375 -385
 
 
כנסו וצפו בפתרון התרגילים מהמבחן הקודם:    שיעורטוני פתרון מבחן מס' 3

    # תרגיל: הוכחת יחס בין אלכסון לקטע במקבילית (ב.ג. ע'315/ת'17)
    # תרגיל: מציאת פרופורציות בטרפז בעזרת תלס (סתיו תשס"ח 2007)


 טריגונומטריה

עד שטח משולש עפ"י צלע והגובה לה, כולל.
 ע' 389 - 418  - מאגר (ת19): משולשים בתוך ריבוע - חדש !!!                           / מאגר 802 שאלה 19
פתרון בעיה משולשים מורכבים                                             / בגרות תשע"א קיץ
נקודה הנמצאת בתוך זווית /                                                / בגרות תש"ע קיץ
שאלה עם שיעורי נקודות משולש במערכת צירים                       / בגרות תש"ע חורף
פתרון בעיה עם מלבן                                                         / י.גבע תר' 7 עמ' 246
פתרון בעיה עם מעוין - תכונות אלכסונים                                 / בגרות תשע"א מועד ב
פתרון בעיה עם מעויין                                                        / י.גבע ת'17,ע'250
פתרון בעיה בנושא טרפז שווה-שוקיים                                    / בגרות תשע"א חורף
אורכי הבסיסים בטרפז שווה שוקיים                                       / בגרות תש"ע מועד ב

Comments