חומר הלימוד לבחינה מס' 5  / כיתה י' 5 יח"ל  , מרץ 2013

הנושא והפרק מספר הלימוד עמודים מספר הלימודתרגילי חזרה מומלצים שיעורטונים מומלצים
 פרק שישה עשר - טריגונומטריה

כל הנושאים בפרק זה
(לא כולל תת פרק: זוית גובה, עומק וראיה שבסופו) 

עמודים 389 עד 465 כוללתרגילים מומלצים מעמ' 455-461 :
4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33.

תרגילים מומלצים מעמ' 462-465 :
2, 4, 7, 9, 12, 13*, 16, 17*, 18*, 19*, 20*, 21*, 22*.
- זהויות יסוד של הפונקציות הטריגונומטריות
 פרק עשרים ושניים - חשבון דיפרנציאלי / הנגזרת

- שיפוע גרף של פונקציה בנקודה
- הנגזרת של פונקצית חזקה
- הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע
- הנגזרת של סכום והפרש פונקציות, פולינום

 עמודים 653  עד 667 כולל
 - הנגזרת של סכום של פונקציות
  פרק עשרים ושלוש - חשבון דיפרנציאלי / שימוש הנגזרת

- שיפוע משיק לגרף של פונקציה - פולינומים
- משוואת משיק לגרף של פונקציה - פולינומים
- משיק עם פרמטרים ובעיות שונות (כולל משוואת משיק מנק' שלא על גרף הפונקציה)

 עמודים 677 עד 694 כולל תרגילים מומלצים מעמ' 689-694 :
1, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43*, 44*, 45*, 46*, 47*, 48*.
# תרגיל: פונקציה עם פרמטרים  (ב.ג.: ע' 691/ת'18)
# תרגיל: מציאת משיק מנקודה מחוץ לפונקציה