חומר הלימוד לבחינה מס' 6  / כיתה י' 5 יח"ל  , מאי 2013

הנושא והפרק מספר הלימוד עמודים מספר הלימודתרגילי חזרה מומלצים מהספר שיעורטונים מומלצים
פרק שבעה עשר: טריגונומטריה - משפט הסינוס
כל הנושאים בפרק זה 

עמודים 470 עד 489 כוללתרגילים מומלצים מעמ' 484-485 : 
2, 4, 6, 8, 10, 11.

 פרק שמונה עשר: טריגונומטריה - משפט הקוסינוס
כל הנושאים בפרק זה 
 עמודים 490 עד 517 כולל תרגילים מומלצים מעמ' 509-512 :
1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21*, 22*.

תרגילים מומלצים טריגונומטריה במישור מעמ' 513-517 :
2, 3, 4, 7, 11, 12*, 13*, 14*, 15*, 16*, 17*, 18*, 19*, 20*, 21*, 22*.
 
  פרק עשרים ושלוש: חשבון דיפרנציאלי - שימוש הנגזרת

כל הפרק, למעט (ללא) הנושאים הבאים:
-משוואת משיק - פונ' מורכבת עם מעריך טבעי (ע'695-696)
- זיהוי הפונ' ותכונותיה עפ"י גרף (עמ' 741)
- פונ' ללא ביטוי אלגברי (עמ' 743)
- הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת (עמ' 748)

 עמודים 740 עד 694 כוללנקודות קיצון עם פרמטרים - פולינומים 
תרגילים מומלצים מעמ' 705-709 :
1, 4, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 35, 36*, 37*.


נקודות פיתול שהמשיק דרכן מקביל לציר ה-X - פולינומים
תרגילים מומלצים מעמ' 711-712 : 
3, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

חקירת פונקציה - פולינומים /
תרגילים מומלצים מעמ' 724-729 : 
2, 5, 8, 10, 12, 15, 21, 24, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 50.

נקודות קיצון מוחלטות - פולינומים
תרגילים מומלצים מעמ' 737-740 :
4, 7, 11, 16, 19, 22, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 39*, 40*.
# תרגיל: פונקציה עם פרמטרים  (ב.ג.: ע' 691/ת'18)
# תרגיל: מציאת משיק מנקודה מחוץ לפונקציה
# תרגיל: מיהו הישר העובר דרך נקודת השקה ונקודה נתונה ומאונך למשיק?
גיאומטריה (חזרה) - פרופורציה ודמיון תרגילים לחזרה- דמיון משולשים במרובעים
תרגילים מומלצים מעמ' 382-385 :
2, 5, 7, 8, 10, 14*, 15*.
# תרגיל: חישוב יחס שטחי משולשים באמצעות דמיון
# תרגיל: דמיון משולשים בטרפז (ב.ג. ע'385/ ת' 3)