פירוט חומר הבחינה (כיתה ט'/ א'2)


פירוט החומר לבחינה מס' 4

 הנושאעמודים מהספר 
(ותרגילים מומלצים)  
 
צפו בשיעורטונים הרלוונטיים !!!
 אלגברה
  
 - קשרים בין חזקות  עמ' 43 - 48

93ג,ו,ח,יב, 94ג,ח, 95ג,ז, 96א,ו,ח 
93ב,ה,ז,יא, 94ד,ו, 95ב,ו,ח, 96ב,ד,ז,יא
 - שיעור מס' 9 - קשרים בין חזקות
    # תרגול: קשרים בין חזקות / עוזרי ע' 47 ת' 95 ג, ז


 - כתיבה מדעית של מספרים עמ' 49 - 56

98ב,ד, 99ד,ח,יד, 100ג,ח,יא,יד, 101, 103, 105ב,ז, 106, 108, 109ג,ח, 110, 113ג,ו, 115, 116ג 
שיעור מס' 10 - כתיבה מדעית של מספרים
 - נוסחאת הכפל המקוצר, הפרש הריבועים

כולל שימושים ב:
פירוק לגורמים, צמצום שברים ופתרון משוואות
 עמ' 63 - 78

1א,ה,ח,יא, 2א,ה, 4א,ו,י,יב, 6, 7א,ד,ה, 10ד,י, 11ז, 12, 15א,ד,ז,ט,יד,יח, 16ד,ז,י, 19ג,י,יג, 20ב,ט,יג, 23ב,ז, 25א,יא, 26ד,ח, 27ט, 28ד 

שיעור מס' 1 /א- הנוסחה להפרש ריבועים
 גיאומטריה  
 - המעוין
(כולל תכונות, משפטים הפוכים, חישובי שטחים והיקפים)
 
עמ' 263 -275

1, 2ב, 3א,ג, 5ב,ד, 6ב, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 24, 28, 32, 34א,ג 
2ג, 3ב, 4, 5ג,ה,ו, 6א,ג, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 34ב,ה, 35

- שיעור:
 תכונות המעוין (1) - מקבילית מיוחדת
 - מלבן ומקבילית (החומר הקודם)
 עמ' 221 - 260 


פירוט החומר לבחינה מס' 3

 הנושאעמודים מהספר 
(ותרגילים מומלצים)   
צפו בשיעורטונים הרלוונטיים !!!
 אלגברה:

·         חזקות עם מעריך טבעי

·         סדר פעולות החשבון עם חזקות

·         מכפלה וחילוק של חזקות בעלות בסיס זהה

·         חזקה של חזקה

·         חזקה של מכפלה ושל מנה של מספרים

·         חזקות בעלות מעריך אפס ומעריך שלילי

פירוק מספר טבעי לגורמים ראשוניים
 עמודים 1 - 8

1ב,ו,ח,יג,טז,כ, 2ג,ז,ט, 3ד,ה,ט,יד,כב, 4ב,ד,ו,י,יב,יג, 5ד,יא,יב,טז, 6ג,ו,יא 

 שיעור מס' 1 - מהי חזקה (חזרה)

שיעור מס' 2 - חוקי חזקות בסיסים שווים מכפלת חזקות

שיעור מס' 3 - חוקי חזקות בסיסים שווים מנת חזקות

- שיעור מס' 4 - חוקי חזקות מעריכים זהים מכפלת חזקות

שיעור מס' 5 - חוקי חזקות מעריכים זהים מנת חזקות

- שיעור מס' 6 - חזקה של חזקה

    # תרגיל: חוקי חזקות / עוזרי ע' 28 ת' 61

    # תרגיל: חוקי חזקות / עוזרי ע' 29 ת' 64

    # תרגול: חוקי חזקות, שלושה תרגילים

#    תרגול: חוקי חזקות, תרגילים מבחינה - א

    # תרגול: חוקי חזקות, תרגילים מבחינה - ב
גיאומטריה:

 תכונות המקבילית עמ' 221 - 246

1, 3, 4ב,ד,ח, 5, 6ב, 7ב, 8ב, 9ב, 10ב,ה, 11ב,ד,ו, 12, 14, 16, 17, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 45, 47, 50, 52  

, 6א,ג, 7א,ג, 8א,ד, 9א,ג, 10א,ג,ו, 11א,ג,ה, 13, 15, 18, 21, 29, 31, 35, 39, 46, 48, 49, 51, 56
 שיעור: תכונות המקבילית  

- שיעור: תכונות המקבילית המחשה בגיאוגברה

    # תרגיל: שימוש בתכונות המקבילית להוכחת חוצה זווית / משבצת, ע'181 ת'7

    # תרגיל: הוכחת קטעים שווים בהינתן חוצה זווית ואנך במקבילית / עוזרי, ע' 231 ת' 20

    # תרגיל: הוכחת שוויון בין קטעים במקבילית / עוזרי, ע' 232 ת' 22

    # תרגיל: מקבילית, משחקים בזוויות / עוזרי, ע' 232 ת' 25

    # תרגיל: המעבר בין שתי מקביליות בעלות צלע משותפת / משבצת, ע'182 ת'9

    # תרגיל: מקבילית במקבילית שאלכסוניהם מתלכדים / עוזרי, ע' 233 ת' 27

    # תרגול: שלוש בעיות, תכונות מקבילית (1) / מ.משולבת, ויצמן

    # תרגול: שתי בעיות, תכונות מקבילית (2)
 ממרובעים למקבילית (משפטים הפוכים)  שיעור: ממרובע למקבילית / חלק א'

שיעור: ממרובע למקבילית / חלק ב'

    # תרגיל: יצירת משולשים חופפים ממקבילית ומקבילית נוספת / משבצת, ע'182 ת' 10

    # תרגיל: הוכחה שמרובע במקבילית הוא מקבילית / שלו, ע' 238 ת' 39
 שטח והיקף מקבילית  שיעור: חישוב שטח מקבילית

שיעור: אופן חישוב שטח מקבילית המחשה בגיאוגברה