פתרון מבחנים (כיתה ט/א'2)


פתרון מבחן מס' 4 / פבר' 2013

שאלה 1 / אלגברה: כתיבה מדעית - פתרון תרגיל
שאלה 2 / אלגברה: צמצום שברים באמצעות נוסחת הפרש הריבועים - פתרון תרגיל א, פתרון תרגיל ב
שאלה 3 / אלגברה: פתרון משוואות באמצעות נוסחת הפרש ריבועים - פתרון תרגיל א, פתרון תרגיל ב
שאלה 4 / גיאומטריה: המלבן ומעוין - פתרון חלק א', פתרון חלק ב'
שאלה 5 / גיאומטריה: המלבן - פתרון מלא כולל המחשה


פתרון מבחן מס' 2 / נוב' 2013

- אלגברה: שאלות 1-3
- אלגברה: שאלות 4-5
- גיאומטריה: שאלה 2
- גיאומטריה: שאלה 3
- גיאומטריה שאלה 4