כיתה יא' / 3 יח"ל - פירוט החומר לבחינה

החומר לבחינה מס' 4 / ינואר - 2012


  עמודים מחוברת המאגר שיעורטונים רלוונטיים

 הסתברות


עמ' 48 - תרגילים:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19
 היסתברות - שלושה מתקני התרעה נגד שרפה
- היסתברות: הטלת קובייה שלוש פעמים - הדס                        / מתכונת "משבצת"

 סטטסיטיקה

 
עמ' 32 - עמ' 47
 - מציאת שכיחות בהינתן טבלת שכיחות וממוצע                        / מאגר עמ' 34 ת' 11א
מציאת חציון בהינתן טבלת שכיחות                                     / מאגר עמ' 34 ת' 11ב
משמעות החציון בטבלת שכיחות                                        / מאגר עמ' 34 ת' 11ב
אופן מציאת סטיית תקן בטבלת שכיחות                                / מאגר עמ' 34 ת' 11ב
חישוב ממוצע וטבלת היתפלגות                                         / בגרות חורף תשע"א
טבלת התפלגות חישוב ממוצע וחציון                                   / בגרות קיץ תשע"א
בעית חישוב ממוצע והסתברות                                          / בגרות חורף תש"ע
מה קורה כשלסדרת נתונים חציון וממוצע שווים                      / בגרות תשס"ט קיץ
פתרון בעיה בנושא סטיית תקן                                           / הבעיה לקוחה מ"משבצת"
             

 גידול ודעיכה

 
עמ' 20 - עמ' 31
 - גידול ודעיכה: מחיר מכונית כשנתון קצב ירידת ערך באחוז        / בגרות תשע"ב קיץ
פתרון בעית גידול ודעיכה                                                 / בגרות קיץ תשע"א
פתרון בעית גידול ודעיכה                                                 / בגרות חורף תשע"א               
פתרון בעית גידול ודעיכה                                                 / בגרות קיץ תש"ע
פתרון בעית גידול דעיכה, משמעות הגידול                            / בגרות תשע"ב חורף
תירגום גידול באחוזים למכפלה ועוד                                    / בגרות תשע"א מועד ב'
- גידול ודעיכה: מה עושים כשהזמן הוא לא מספר שלם              / מתכונת "משבצת"

 סדרה הנדסית / סדרה חשבונית

 
עמ' 13 - עמ' 19
 נושא: סדרה הנדסית
מאגר (ת15): הנדסית, נתון איבר רביעי מצא סכום                    / מאגר 802 שאלה 15
פתרון תרגיל בגרות: סדרה הנדסית                                     / קיץ תשס"ו 002
תרגילים נוספים בסדרה הנדסית                                        / מתכונת "משבצת"

נושא: סדרה חשבונית
מאגר (ת24): גרף מספר מקומות ישיבה באולם                       / מאגר 802 שאלה 24
מציאת איבר וסכום סידרה חשבונית                                     / בגרות תשע"א חורף
סדרה חשבונית, בעיה מילולית                                           / בגרות תשע"א קיץ
סדרה חשבונית בעיה מילולית                                            / בגרות תשע"ב מועד ב
תירגום "גדול מ" ו-"גדול פי" לכתיב מתמטי                           / בגרות תש"ע מועד ב'
חישוב היקף ריבועים המהווים סדרה חשבונית                       / בגרות תשע"א מועד ב

 טריגונומטריה

  מאגר (ת19): משולשים בתוך ריבוע - חדש !!!                           / מאגר 802 שאלה 19
פתרון בעיה משולשים מורכבים                                             / בגרות תשע"א קיץ
נקודה הנמצאת בתוך זווית /                                                / בגרות תש"ע קיץ
שאלה עם שיעורי נקודות משולש במערכת צירים                       / בגרות תש"ע חורף
פתרון בעיה עם מלבן                                                         / י.גבע תר' 7 עמ' 246
פתרון בעיה עם מעוין - תכונות אלכסונים                                 / בגרות תשע"א מועד ב
פתרון בעיה עם מעויין                                                        / י.גבע ת'17,ע'250
פתרון בעיה בנושא טרפז שווה-שוקיים                                    / בגרות תשע"א חורף
אורכי הבסיסים בטרפז שווה שוקיים                                       / בגרות תש"ע מועד ב
פתרון בעיה בנושא טרפז                                                    / בגרות תשע"ב קיץ

 פרבולל....לללה

  - מאגר/01: פונקציות וגרפים - פרבולה וישר מקביל לציר x  - חדש !!! / מאגר 802 שאלה 1
הפרבולה, מציאת נק חיתוך שיעורי קודקוד ותחום עליה                 / בגרות תשע"ב קיץ
הפרבולה, מציאת נק' חיתוך עם צירים וחקירה                            / בגרות תשע"א חורף
הפרבולה, מציאת ציר הסימטריה ושטח משולש                          / בגרות תשע"ב חורף
פרבולה עם נק חיתוך אחת עם ציר ה-x                                    / בגרות תשע"א קיץ
הפרבולה, אי שוויון בין פרבולה לישר                                       / בגרות תשס"ט חורף
חיתוך פרבולה וישר וחישוב שטח משולש                                 / בגרות תשע"א מועד ב 


Comments