מיפוי שאלות מאגר 802

התפלגות נורמלית / שאלות המאגר מעמ. 56

 רמה 1שאלות בסיסיות - נתון ממוצע וסטיית תקן ת' 1 , ת' 2 . ת' 5, ת' 6, ת' 10, ת' 11, ת' 13, ת' 16
 רמה 2לא נתון הממוצע ת' 3, ת' 7
 רמה 3לא נתונה סטיית תקן ת' 4, ת' 18, ת' 25
 רמה 4עקרון הסימטריה, תרשים סכמטי ת' 8, ת' 9, ת' 14
 רמה 5לא נתון ממוצע ולא סטיית תקן ת' 19, ת' 22, ת' 23, ת' 24
 רמה 6 השוואה בין שני מבחנים ת' 20, ת' 21
 סיכום בכיתה ת' 17


טריגונומטריה במרחב / שאלות המאגר מעמ. 73

 רמה 1תיבה - נפח, שטח מעטפת ושטח פניםמבוא חלק א' , חלק ב'
 רמה 2תיבה - זווית בין אלכסון תיבה לבין הבסיס ת' 1, ת' 4, ת' 5
 רמה 3תיבה - זווית בין אלכסון פאה לבסיס ת' 2, ת' 3, 
 רמה 4תיבה - זווית בין אלכסון פאה לאלכסון תיבה 
 רמה 5תיבה - זווית בין אלכסוני פאות צדדיות ת' 6
 רמה 6פירמידה - זווית בין מקצוע צדדי לבסיס ת' 7, ת' 8,  ת' 11, ת' 19, ת' 20, ת' 21
 רמה 7פירמידה - זווית בין גובה פאה צדדית לבסיס ת' 9, ת' 10, ת' 15, ת' 16, ת' 12, ת' 13
 רמה 8פירמידה - זווית בין מקצועות צדדים סמוכיםת' 17, ת' 18
 רמה 9פירמידה - זווית בין מקצועות צדדים לא סמוכים ת' 14,