פרויקטים

השתתפות בפרויקט "האתגר 5" של מט"ח ומשרד החינוך
השתתפות בפרויקט "מערכת שידורים לאומית"

https://sites.google.com/site/netzersmathclasstutorial/home/projects/maarechet_shidurim_leumit