השתתפות בפרויקט "האתגר 5" של מט"ח ומשרד החינוך

הנושא:    מגרף לתכונות של פונקציה

                מיועד לתלמידי כיתה יוד 
https://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A85/