פתרונות לתרגילים מספרו של בני גורן
כיתה י' | 4 ו-5 יחידות לימוד | שאלונים 035481 ו- 035581 - חלק א'


פרק ראשון - אלגברה - פירוק לגורמים


פרק שלישי - אלגברה - משוואות ומערכות עם פרמטרים
- עמוד 75 - תרגיל 38
פרק רביעי - אלגברה - חקירת משוואות ומערכות ממעלה ראשונה עם פרמטרים
 

פרק חמישי - אלגברה - משוואות מיוחדות


פרק שישי - אלגברה - אי שוויונות
עמוד 145 - תרגיל 90 / כולל המחשה בסופו


פרק עשירי - הנדסת המישור - מרובעים
- עמוד 260 - תרגיל 23
- עמוד 260 - תרגיל 24
- עמוד 261 - תרגיל 30


פרק שנים עשר - הנדסת המישור - תרגילי חזרה: משולשים, מרובעים , שטחים ומשפט פיתגורס
- עמוד 284 - תרגיל 12 / חלק א' - כולל המחשה
- עמוד 286 - תרגיל 24 / כולל המחשה


פרק שלושה עשר - הנדסת המישור - פרופורציה, תכונות חוצי זוויות במשולש
- עמוד 315 - תרגיל 14 / כולל המחשה בפתיח


פרק ארבעה עשר - הנדסת המישור - פרופורציה, תכונות חוצי זוויות במשולש


פרק חמישה עשר - הנדסת המישור - דמיון משולשים 
- עמוד 345 תרגיל 6


פרק עשרים ואחד - חשבון דיפרנציאלי -פונקציות וגרפים
עמוד 652 - תרגיל 26


פרק עשרים ושלושה - חשבון דיפרנציאלי -שימוש הנגזרת פולינום
- עמוד 691 - תרגיל 16 / סעיף א, ב
- עמוד 691 - תרגיל 18